A avut loc ședința finală a Comitetului de coordonare a proiectului CoE privind combaterea discriminării

21. 02. 2023

Cea de-a IV-a ședință finală a Comitetului de coordonare a proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” s-a desfășurat luni, 20 februarie 2023. Scopul reuniunii a fost prezentarea și analiza rezultatelor obținute și a lecțiilor învățate pe parcursul implementării proiectului.

La eveniment, din partea Institutului Național al Justiției, au participat Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Cezara Elena-Polisca, consilieră a Directorului INJ, șefa Secției didactico-metodică și formare formatori. În intervenția sa, Ecaterina Popa a remarcat că Consiliul Europei este partenerul-cheie al Institutului Național al Justiției chiar din momentul fondării instituției, iar activitățile comune, destinate beneficiarilor INJ, au un impact pozitiv pentru dezvoltarea lor profesională. Astfel, în perioada 2019-2023, s-au desfășurat multiple seminare de formare continuă, rularea repetată a cursului la distanță HELP, școli tematice pentru formatori, care au acoperit diverse aspecte ce vizează domeniul vast al nediscriminării. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată evaluării impactului instruirilor, pregătirii trainerilor pentru a spori interactivitatea formării judiciare în sala de curs și online, dezvoltării abilităților utilizând metode andragogice de predare, precum și certificării a nouă tutori naționali HELP.

Proiectul CoE „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” a urmărit alinierea sistemului național de justiție la standardele europene în domeniul discriminării și fortificarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de înaltă calitate în cazurile de discriminare. Programul proiectului, cu o durată de 46 de luni, a fost realizat în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Centrul de Instruire a Avocaților, în cadrul Programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriatul pentru Buna Guvernare 2019-2022”.