A avut loc conferința științifică „Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE”

15. 05. 2023

Vineri, 12 mai 2023, a avut loc conferința științifică internațională „Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre Uniunea Europeană”, care a întrunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai societății civile, doctoranzi, masteranzi și studenți ai Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova.

Prezentă la eveniment, Ecaterina Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, a menționat importanța consolidării capacităților beneficiarilor INJ în domeniul justiției de mediu: „Schimbările climatice, poluarea și degradarea generală a ecosistemelor au un impact profund și asupra respectării drepturilor omului. Prin intermediul programelor de formare continuă, al școlilor tematice, al e-cursului HELP „Mediul ambiant și drepturile omului”, instituționalizat de Institutul Național al Justiției, ne asigurăm, în colaborare cu A.O. EcoContact, ca justițiarii noștri să aibă cunoștințe necesare despre modul în care drepturile omului și instrumentele Consiliului Europei pot fi utilizate pentru realizarea protecției mediului și să fie pregătiți să răspundă nevoilor și cerințelor societății în ceea ce privește protecția mediului”, a subliniat dumneaei în deschidere.

Conferința s-a desfășurat în mai multe sesiuni cu următoarele tematici: Dreptul la un mediu înconjurător sănătos – între global și local; Asigurarea dreptului la un mediu sănătos – prioritate în activitatea organelor de drept; Activitatea economică/agricolă și dreptul mediului. Abordări comparative; Accesul la informații și justiția de mediu; Tineri implicați în analiza priorităților în domeniul dreptului la un mediu sigur.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat de Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Mediului, A.O. EcoContact, Global Campus of Human Rights, Institutul Național al Justiției, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI, Universitatea Ecologică din București (România), Universitatea din Varșovia (Polonia), în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat cu suportul Suediei.