A avut loc lansarea cursului HELP „Justiția în interesul copilului”

13. 04. 2019

Un grup de judecători, procurori, reprezentanți ai Direcției Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției și ai Oficiului Avocatul Poporului, precum și studenți ai Facultății de drept ai Universității de Stat din Moldova au participat la lansarea cursului HELP al Consiliului Europei (CoE) „Justiția în interesul copilului”.

La evenimentul care a avut loc vineri, 13 aprilie 2019, au vorbit șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, și Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală. „Cursul de instruire la distanță este novatoriu și remarcabil prin faptul implicării, în premieră, a studenților Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova în procesul de instruire specializată a profesioniștilor sistemului juridic, precum și prin demararea concomitentă a acestuia în România, la care vor participa beneficiarii instruirilor desfășurate în cadrul Institutului Național de Magistratură”, a menționat Directorul INJ.

În cadrul lansării, experții CoE Ana Medarska-Lazova și Natasha Kravchuk au prezentat Programul european pentru instruirea juriștilor în domeniul drepturilor omului al Consiliului Europei, cursul privind justiția în interesul copilului, principiile fundamentale ale justiției în interesul copilului etc. Tutorii naționali Violeta Cojocaru, Decan al Facultății de drept al Universității de Stat din Moldova, formator INJ, și Corina Voica, judecător detașat la Institutul Național al Magistraturii din România, precum și consultantul național în domeniul drepturilor omului Maria Strulea au relatat despre adaptarea cursului la contextul Republicii Moldova și colaborarea cu Institutul Național al Magistraturii din România pe acest segment.

Programul de instruire electronică, cu o durată de 40 de ore academice, va fi activ în perioada mai-iulie 2019. Alcătuit din nouă module, acesta abordează mai multe teme, precum: drepturile copilului și justiția în interesul copilului, beneficiul procedurilor extrajudiciare în soluționarea cauzelor cu implicarea minorilor, aspectele ce țin de respectarea confidențialității în astfel de cazuri, principalele dificultăți în interacțiunea cu copiii, particularitățile și provocările privării de libertate a copiilor, violența împotriva copiilor și aspecte relevante privind drepturile specifice ale copiilor emigranți.

Pe parcursul instruirii la distanță, cursanții vor avea parte de prezentări, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflecție, iar, după susținerea unui test final, vor fi certificați.

Evenimentul a fost organizat de către Programul european pentru instruirea juriștilor în domeniul drepturilor omului în cooperare cu Institutul Național al Justiției al Republicii Moldova în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Protecția copilului împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova”.