Evenimente

23.09.2013

Timp de două zile, pe 19 și 20 septembrie curent, la Ministerul Justiției și-a desfășurat lucrările conferința internațională științifico-practică dedicată împlinirii a 10 ani de la intrarea în vigoare a noului Cod Civil al R. Moldova. Manifestarea a făcut obiectul unor aprecieri și discuţii pe marginea lacunelor încă prezente în Codul Civil și a decurs într-o ambianță de sărbătoare, însoțită de un auditoriu select: academicieni, profesori universitari, judecători etc.

19.09.2013

Astăzi, Institutul Naţional al Justiţiei, în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului (OHCHR), a organizat un training de 2 zile de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor– Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul antidiscriminării.

17.09.2013

În contextul „Strategiei de dezvoltare și consolidare a capacităților instituționale, manageriale și didactico-științifice ale Institutului Național al Justiției în anii 2012-2016”, care include prevederi privind dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale formatorilor, precum şi în contextul „Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016”, care prevede formarea formatorilor pentru instruirea inițială și continuă, inclusiv instruirea cu privire la metodologia de predare adulților, INJ, în parteneriat cu USAID ROLISP, a organizat seminarul de două zile cu tema instruirii adulţilor şi utilizării metodologiilor moderne de predare.

16.09.2013

Pentru îmbunătăţirea serviciilor şi respectarea drepturilor omului, Centrul La Strada, în cooperare cu Institutul Naţional al Justiţiei, a organizat un training de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor de 2 zile.
Astăzi, a avut loc prima parte a seminarului - Audierea copiilor victime – martori ai abuzului/exploatării sexuale – la care au participat 13 judecători şi 10 procurori din mai multe regiuni ale ţării.

16.09.2013

Conform Memorandumului de Înţelegere, semnat între Institutul Naţional al Justiţiei şi Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) în aprilie 2012, care prevede dezvoltarea cooperării prin organizarea unor activităţi comune de consolidare a capacităţilor pentru beneficiul profesioniştilor sistemului judiciar din Republica Moldova, în zilele de 12 şi 13 septembrie curent, la Orhei, s-a desfăşurat un seminar privind aspectele azilului, apatridiei şi protecţiei refugiaţilor. Acesta a fost organizat în cadrul Programului Regional de Protecţie în Belarus, Moldova şi Ucraina, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de UNHCR.