Director adjunct

Director adjunct

Directorul este asistat de către un director adjunct, numit de Consiliu, la propunerea directorului, din rândul persoanelor care au diplomă de studii superioare complete în drept şi ale căror calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 5 ani sunt corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor Institutului.

Directorul Institutului stabileşte, prin ordin, atribuţiile directorului adjunct.

În lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct asigură îndeplinirea atribuţiilor acestuia.