Experiența franceză în gestionarea eficientă a instanțelor de judecată și a procuraturilor împărtășită cu reprezentanții sistemului național de drept

30. 03. 2023

Consolidarea capacităților administrative și manageriale în domeniul juridic are un rol esențial în asigurarea unui act de justiție eficient și de înaltă calitate. În acest sens, Institutul Național al Justiției, în colaborare cu Școala Națională de Magistratură și Ambasada Republicii Franceze, a organizat, miercuri, 29 martie 2023, seminarul „Managementul instanțelor de judecată și al procuraturilor”.

Despre importanța administrării corecte a instanțelor de judecată și a procuraturilor și despre utilitatea familiarizării reprezentanților sistemului național de drept cu practica franceză de gestionare a instituțiilor de resort au vorbit, la începutul cursului, Ecaterina Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, și Igor Demciucin, adjunct al Procurorului General interimar, precum și formatorii trainingului – Jean-François Beynel, primul Președinte al Curții de Apel din Versailles, și Pierre De Monte, magistrat de legătură de la Ambasada Republicii Franceze la București cu competențe pentru Republica Moldova și România.

Programul de dezvoltare profesională a întrunit aspecte teoretice și lucru în grup a participanților: președinți și vicepreședinți de instanțe, conducători ai procuraturilor specializate și ai procuraturilor teritoriale și audienți ai Institutului Național al Justiției. Astfel, au fost abordate o serie de subiecte legate de administrarea instanțelor de judecată și a procuraturilor, inclusiv cele mai bune practici de gestionare a resurselor umane, a bugetului și a imobilelor. Totodată, în cadrul sesiunilor de formare, beneficiarii instruirii și-au aprofundat cunoștințele în domeniul complex de implementare a politicii penale și a principiilor etice și deontologice în activitatea conducătorilor instanțelor și a procuraturilor.

Menționăm că dezvoltarea abilităților judecătorilor și ale procurorilor, în special ale persoanelor care dețin poziții de conducere, în domeniul managementului instanțelor sau al procuraturilor și al leadershipului este un obiectiv trasat în „Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025”.