Formatorii INJ au participat la școala de vară „Justiția pentru minori”

04. 07. 2022

În vederea promovării unei justiții prietenoase copilului, ca preocupare constantă a sistemului judiciar, și a sporirii capacităților de reacție și a aptitudinilor practicienilor în domeniul de referință, formatorii Institutului Național al Justiției au participat la ediția a XVII-a a școlii de vară „Justiția pentru minori”.

Evenimentul a avut loc în perioada 27 iunie-1 iulie 2022, la Sinaia, România, fiind susținut de trainerii Institutului Național al Magistraturii (INM) din România și de alți specialiști în domenii relevante care au facilitat dezbaterile interdisciplinare.

Pe parcursul a cinci zile, beneficiarii programului de instruire – judecători, procurori și auditori de justiție – au însușit prevederile legislative și jurisprudența cu caracter de noutate în domeniu, noi tehnici de abordare a interacțiunii cu minorii în timpul procedurilor judiciare, modul de gestionare a cauzelor de violență în familie, cu centrarea pe interesul superior al copilului, particularitățile interacțiunii cu minorii din perspectiva interdisciplinară (psihologia copilului, interpretarea și gestionarea reacțiilor copilului) etc.

Participarea formatorilor Institutului Național al Justiției la școala de vară a avut loc în contextul implementării proiectului „Asistenţă în domeniul justiţiei pentru Republica Moldova”, asigurat de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe din România, grație sprijinului acordat pentru realizarea agendei ambițioase de reformare a sistemului de justiție propusă de Ministerul Justiției din Republica Moldova. Direcțiile de cooperare ale proiectului vizează implicarea judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova în activitățile de dezvoltare profesională organizate de INM, vizite de studiu la instituțiile din cadrul sistemului judiciar român, precum și invitarea în calitate de experți a formatorilor INM la instruirile destinate magistraților moldoveni.