Funcție vacantă: Specialist principal, Secția instruire inițială din cadrul Direcției instruire și cercetare

18. 06. 2024

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Specialist principal, Secția instruire inițială din cadrul Direcției instruire și cercetare (1 funcție perioadă determinată).

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de specialist principal, Secția instruire inițială, include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • organizarea și executarea activităților prevăzute în planurile de instruire inițială;
 • elaborarea orarelor de studiu;
 • pregătirea materialelor didactice necesare pentru examenele semestriale, colocviile diferențiate și colocviile pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror;
 • participarea la organizarea concursului de admitere, sesiunilor și examenelor de absolvire de către candidații la funcția de judecător și procuror, precum și a altor categorii de persoane care contribuie la înfăptuirea justiției;
 • elaborarea proiectelor documentelor necesare activității de instruire inițială;
 • pregătirea materialele logistice pentru activitățile extracurriculare;
 • elaborarea proiectului raportului anual cu privire la activităţile de instruire inițială din cadrul INJ.

Condițiile de participare la concurs:

 • studii superioare de licenţă/ echivalente în domeniul dreptului;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • experiență minimum un an în domeniu juridic.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cerere de participare la concurs conform Anexei nr. 1;
 • scrisoare de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare la cursuri de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md.

Data-limită de depunere a dosarelor: 9 iulie 2024, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119.

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs, informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www.inj.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.