Institutul Național al Justiției, vizitat de experți britanici în domeniul criminalității organizate

09. 02. 2024

La Institutul Național al Justiției a avut loc, astăzi, 9 februarie 2024, întrevederea dintre Directoarea interimară, Ecaterina Popa, și experții internaționali – Mark Carroll, Director Justiție Penală de la Organizația Dezvoltarea Justiției Internaționale (IJD), și Kim Holden, secretar II de la Ambasada Regatului Unit în Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii, Ecaterina Popa a făcut o incursiune privind misiunea Institutului Național al Justiției și rolul lui în procesul de îndeplinire a condiționalităților Republicii Moldova pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, a fost subliniată importanța pregătirii juridice de calitate a beneficiarilor INJ, mai ales în domeniul anticorupție, integritate și cooperare juridică internațională, conform documentelor strategice. Contextual, a fost punctată buna colaborare și expertiza partenerilor pe segmentul dat, în special cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul CEELI din Praga.

Dialogul a mai vizat desfășurarea unor acțiuni comune privind organizarea unor traininguri, în format mixt, la care să participe inclusiv traducători pentru o mai bună formulare a cererilor de comisie rogatorie, elaborarea unui glosar de termeni juridici și revizuirea ghidului privind cooperarea juridică internațională în materie penală.

La discuții au mai participat Olga Marandici, șefă a Secției relații internaționale, și Cezara-Elena Polisca, șefă a Secției didactico-metodică și formare formatori.

Notă: Expertul internațional Mark Carroll se află într-o misiune de documentare în Republica Moldova, fiind contractat de proiectul implementat de GIZ și UE „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” pentru a acorda suport Procuraturii Generale și Ministerului Justiției privind îmbunătățirea calității asistenței juridice internaționale mutuale în fazele de urmărire penală a infracțiunilor, judecată și post-judecată.