La București, a avut loc cea de-a XVI-a conferință EuRoQuod – Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

21. 11. 2023

În perioada 16-17 noiembrie 2023, formatorii Institutului Național al Justiției: Livia Mitrofan, Președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, și Alexandru Negru, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au participat la lucrările celei de-a XVI-a conferințe EuRoQuod – o rețea care întrunește, pe bază de voluntariat, judecători de la toate gradele de jurisdicție din România, care manifestă un interes deosebit pentru aplicarea dreptului Uniunii Europene, pentru a dobândi noi cunoștințe în domeniu și a transmite colegilor din experiența lor.

Pe agenda reuniunii s-au regăsit mai multe subiecte, printre care: noutăți în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în materia protecției datelor personale; aplicarea dreptului UE de către instanțele din România; instrumente online de cercetare privind dreptul UE; dialogul jurisdicțional al curților CJUE, instanțe naționale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în aplicarea dreptului UE prin intermediul întrebării preliminare; probleme actuale în domeniul nediscriminării din perspectiva jurisprudenței CJUE și CtEDO; efectele hotărârilor CJUE în cauzele în care au fost formulate întrebări preliminare și importanța publicării hotărârilor pronunțate de instanțele naționale în aceste cauze etc.

Menționăm că participarea judecătorilor moldoveni la conferință a avut loc grație proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Institutului Național al Justiției din Republica Moldova” implementat de Institutul Național al Magistraturii din România în cooperare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe din România. Direcțiile de cooperare ale proiectului se referă la trei componente: dezvoltarea capacităților beneficiarilor INJ prin activități de formare continuă organizate de INM; efectuarea unor stagii de practică pentru audienții INJ și a unor stagii specializate pentru judecătorii și procurorii în funcție la instituțiile omoloage; asistența privind consolidarea capacității Centrului de Informații Juridice, în cadrul unei vizite de studiu a angajaților INJ.