Libertatea de întrunire și de asociere prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului: lecție publică susținută de judecătorul CtEDO, Diana Sârcu

28. 10. 2022

Audienții INJ, recent încadrați la cursul de formare inițială, au avut ocazia să participe la lecția publică susținută de judecătorul național la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Diana Sârcu. Evenimentul s-a desfășurat joi, 27 octombrie 2022, în incinta Institutului Național al Justiției, având ca temă de dezbateri un subiect actual: libertatea de întrunire și de asociere prin prisma jurisprudenței CtEDO.

Pe parcursul celor două ore, au fost abordate, cu exemple din jurisprudența CtEDO, subiecte ce vizează substanța articolului 11 din Convenție, aplicabilitatea acestuia în raport cu alte drepturi reglementate de CEDO, importanța dreptului la libertatea de întrunire pașnică și interferența cu dreptul la libertatea de exprimare, întrunirea ca formă de exprimare și exprimarea opiniei în timpul întrunirii, obligațiile pozitive ale statului, precum și restrângerea dreptului la libertatea de întrunire și ingerința în exercitarea acestui drept etc.

În cadrul evenimentului, viitorii judecători și procurori au adresat întrebări despre modul de funcționare a Curții, fiind interesați în special de dinamica adresării la CtEDO, datele statistice privind cererile, inclusiv cele pendinte și cele de impact, durata examinării cauzelor și altele.

Vineri, 28 octombrie 2022, judecătorul din partea Republicii Moldova la CtEDO, Diana Sârcu, a ținut lecția publică „Libertatea de întrunire și de asociere prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului” și pentru magistrații și asistenții Curții Supreme de Justiție.