Noi titluri de carte în Biblioteca INJ

05. 06. 2023

Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost completată cu noi titluri de carte, care pot fi consultate de beneficiarii INJ.

  • STRÎMBEANU, Alexandru. Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informația computerizată: Monografie. Chișinău, 2023.

Lucrarea cercetează aspectele doctrinare și normative privind răspunderea penală pentru accesul ilegal la informația computerizată, elementele constitutive obiective și subiective și circumstanțele agravante ale infracțiunii prevăzute la art. 259 CP RM.

  • Victoria SANDUȚA, Ion MALANCIUC, Marina RUSU, Comentariu practic asupra Codului de etică și conduită al judecătorului, Chișinău, 2022.

Comentariul analizează multe dileme cu care magistratul se confruntă în exercitarea funcţiei sale pe parcursul carierei atât în viața profesională, cât și în viața privată, care deseori se intercalează cu statutul profesiei exercitate. Lucrarea conține comentariile a 10 articole ale Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 8 din 11 septembrie 2015 (modificat prin Hotărârea AGJ nr.12 din 11 martie 2016) și un șir de spețe analizate.

Lucrarea poate fi consultată electronic la secțiunea Materiale pentru studiu individual, la ACEST LINK.

  • Ion COVALCIUC. Controlul și valorificarea măsurilor speciale de investigații în procesul penal. Chișinău 2022.

Lucrarea cuprinde următoarele teme: controlul măsurilor speciale de investigație; controlul măsurilor speciale de investigații de către procuror; controlul judecătoresc al măsurilor speciale de investigații; valoarea probantă a măsurilor speciale de investigații; particularitățile utilizării măsurilor speciale de investigații în procesul penal, inconveniențe legislative în utilizarea măsurilor speciale de investigații.

  • Conferință științifică internațională. Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie. Coordonatorii ediției: Vitalie STATI și Dorina GUREV. Chișinău 24-25 martie 2022.

Conferința a fost organizată în parteneriat de Inspectoratul Național de Probațiune al Republicii Moldova, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța (România) și Centrul de Cercetări în Științe Penale al Universității de Stat din Moldova. Culegerea de comunicări ale Conferinței conține articole pe diverse subiecte grupate în secțiunile: Drept penal. Partea generală; Drept penal. Partea specială; Criminologie; Drept procesual penal.

Aducem mulțumiri pentru donație autorilor, Facultății de drept și Centrului de cercetări în științe penale de la USM, A.O. VoxJust.