Materiale pentru studiu individual

Materiale pentru studiu individual

(în curs de completare)

 

 

 

Azil și migrație

Afișează/Ascunde

Drepturile migranţilor

 

Combaterea torturii

Afișează/Ascunde

.

 

Criminalitatea informatică

Afișează/Ascunde

.

 

Drept contravențional și procedură contravențională

Afișează/Ascunde

.

 

Drept penal și procedură penală

Afișează/Ascunde

Ghid privind medierea penală

Ghidul ordonatorului expertizei judiciare

Probele în procesul penal. Îndrumar pentru avocați.

Ghid Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu

Ghid privind alernativele la arestara preventivă. Igor Dolea

Implementarea sancțiunilor și măsurilor comunitare. Ghid. Vivian Geiran, Ioan Durnescu (2020)

Standarde de etică în monitorizarea electronică. Manual pentur specialiștii responsabili de stabilirea și utilizarea monitorizării electronice. Mike Nellis (2015)

Drepturile Omului și procedura penală. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ediția a 2-a Jeremy McBride (2019)

Biblioteca Rețelei Judiciare Europene privind cooperarea în materie penală (eng)

 

Drepturile Omului, CEDO și instituții europene

Afișează/Ascunde 

Ghid privind jurisprudența Convenției europene a drepturilor omului. Protecția datelor. (actualizat la 31 august 2022)

Ghid privind jurisprudența referitoare la dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului. Mediu. (actualizat la 31 decembrie 2021)

Ghid privind jurisprudența Convenției europene a drepturilor omului. Imigrația. (actualizat la 31 august 2021)

Ghid privind jurisprudența Convenției europene a drepturilor omului. Proteste în masă. (actualizat la 31 decembrie 2021)

Ghid privind jurisprudența derivată din Convenția europeană a drepturilor omului.Drepturile persoanelor private de libertate (actualizat la 31 august 2021)

Ghid privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.Terorism. (actualizat la 31 august 2021)

Ghid privind art. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului.Obligația de a respecta drepturile omului – Noțiunile de „jurisdicție” și de imputabilitate. (actualizat la 31 august 2022)

Ghid privind art. 2 din Convenția europeană a drepturilor omului.Dreptul la viață. (actualizat la 30 aprilie 2022)

Ghid privind art. 4 din Convenția europeană a drepturilor omului. Interzicerea sclaviei și a muncii forțate. (actualizat la 31 august 2018) 

Ghid privind articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.Dreptul la libertate și la siguranță. (actualizat la 31 decembrie 2021) 

Ghid privind articolul 5 din Convenție. Dreptul la liberate și la siguranță. (Consiliul Europei/Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 2022)

Ghid privind art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces echitabil (aspectul civil) (actualizat la 30 aprilie 2018) 

Ghid privind art. 7 din Convenția europeană a drepturilor omului. Nicio pedeapsă fără lege: principiul legalității infracțiunilor și pedepselor. (actualizat la 31 august 2018)

Ghid privind art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului. Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței (actualizat la 31 decembrie 2018)

Ghid privind art. 9 din Convenția europeană a drepturilor omului. Libertatea de gândire, de conștiință și de religie (actualizat la 30 aprilie 2019) 

Ghid privind art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului. Libertatea de exprimare. (Prima ediție – 31 decembrie 2020)

Ghid privind art. 11 din Convenția europeană a drepturilor omului. Libertatea de întrunire și de asociere. (actualizat la 31 august 2021)

Ghid privind art. 12 din Convenția europeană a drepturilor omului. Dreptul la căsătorie. (actualizat la 31 august 2021) 

Ghid privind art. 13 din Convenția europeană a drepturilor omului. Dreptul la un recurs efectiv (o cale de atac efectivă) (actualizat la 30 aprilie 2020)

Ghid privind art. 14 din Convenția europeană a drepturilor omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție. Interzicerea discriminării. (Actualizat la 31 august 2021 Întocmit de Grefă. Nu obligă Curtea.)

Ghid privind art. 15 din Convenția europeană a drepturilor omului. Derogarea în caz de stare de urgență. (actualizat la 30 aprilie 2021)

Ghid privind art. 17 din Convenția europeană a drepturilor omului. Interzicerea abuzului de drept. (actualizat la 31 august 2020)

Ghid privind art. 18 din Convenția europeană a drepturilor omului. Limitarea folosirii restrângerii drepturilor. (actualizat la 31 august 2020)

ABC-ul dreptului Uniunii Europene

Protecția drepturilor fundamentale în Uniune

 

Etica

Afișează/Ascunde

Comentarii la codul de etică și de conduită profesională al judecătorului

Comentaru la codul de etică al procurorilor

Comentariu la Codul Deontologic al Avocaților din Republica Moldova

Utilizarea rețelelor sociale de către judecători norme sau instrucțiuni deontologice/jurisprudență relevantă

Orientări pentru îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor judecătorilor, consolidarea schimbului de cunoștințe și a colaborării și depășirea culturii de izolare judiciară

Ghid practic privind utilizarea de către judecător a social media în Europa Centrală și de Est

Comentariu practic asupra Codului de etică și conduită al judecătorului

Recomandări pentru utilizarea social media de către judecători

Ghid practic de etică profesională pentru judecători și procurori (București 2017)

 

 

Justiţia juvenilă

Afișează/Ascunde

Convenția cu privire la Drepturile Copilului

 

Limba română

Afișează/Ascunde

.

 

Management și leadership

Afișează/Ascunde

Ghid privind comunicarea cu mass media și cu publicul pentru instanțele judecătorești și autoritățile de urmărire penală

Utilizarea rețelelor sociale de către judecători norme sau instrucțiuni deontologice/jurisprudență relevantă

Orientări pentru îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor judecătorilor, consolidarea schimbului de cunoștințe și a colaborării și depășirea culturii de izolare judiciară

Motivarea nefinanciară a funcționarilor publici. Recomandări metodice.

Raport priving evaluarea repetată a accesibilității clădirilor instanțelor judecătorești din Republica Moldova

Manual de control intern managerial 

Ghid privind activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor judecătorești

Liniile directorare SATURN actualizate pentru gestionarea timpului judiciar (a 4-a ediție, 37 reuniune plenară CEPEJ 8-9.122.2021)

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni al Consiliului Europei (concept, funcționare și responsabilități) Antonio Vecher Noucera (2021)

 

Securitate și antiterorism

Afișează/Ascunde

.