Perspective noi de conlucrare în cadrul proiectului Coe privind accesul femeilor la justiție, discutate la INJ

25. 01. 2024

Directoarea interimară Ecaterina Popa, i-a primit, la Institutul Național al Justiției, miercuri, 24 ianuarie 2024, pe Danko Runić, manager de proiect, și pe Elena Moisei, ofițeră superioară de proiect din cadrul Direcției Generale Democrație și Demnitate Umană - Divizia Egalitate de Gen a Consiliului Europei. La întrevedere a mai participat Olga Marandici, consilieră a Directorului INJ, șefă a Secției relații internaționale.

În cursul discuției a fost reconfirmată cooperarea foarte bună între Consiliul Europei și Institutul Național al Justiției prin intermediul proiectelor care aduc valoare formării judiciare a beneficiarilor INJ. În special, a fost remarcată dinamica ascendentă a activităților care sunt parte a proiectului CoE „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”.

De asemenea, au fost abordate noi perspective de conlucrare: organizarea, sub umbrela EJTN, de schimburi de bune practici ale școlilor de magistratură din țările Uniunii Europene și ale Parteneriatului Estic; cartografierea punctelor forte și slabe ale instruirilor prestate de INJ în domeniul egalității de gen și elaborarea unui raport conform recomandărilor Comisiei Europene; diseminarea unui chestionar cu privire la integrarea egalității de gen în facultățile de drept și alte acțiuni de formare, inclusiv vizită de studiu pentru preluarea bunelor practici în promovarea egalității de gen.

De notat că, grație proiectului „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor” au fost pregătiți trei generații de mentori-formatori INJ în cadrul „Programului de mentorat privind accesul femeilor la justiție” și au fost activate repetat cursurile HELP „Accesul femeilor la justiție” și „Violența împotriva femeilor și violența domestică” la care au participat profesioniști din domeniul dreptului.