Rezultatele parteneriatului INJ – Programul HELP, discutate în cadrul e-conferinței anuale a rețelei europene

02. 07. 2021

Directorul Institutului Național al Justiției, coordonator național al Programului HELP în Republica Moldova, Diana Scobioală a participat la e-conferința anuală a Programului european privind educația în domeniul drepturilor omului pentru profesioniștii din domeniul juridic (HELP). Evenimentul s-a desfășurat în perioada 1-2 iulie 2021, având drept temă de discuții „Drepturile omului: răspunsuri la provocările globale”.

La e-conferință, Diana Scobioală a vorbit despre experiența sa, în calitate de focal point HELP și conducător al unicului centru de formare a viitorilor judecători și procurori din țară, privind implementarea instruirilor la distanță și impactul acestora asupra beneficiarilor formării inițiale, ai formării continue și ai formării formatorilor din cadrul Institutului Național al Justiției. Prin urmare, începând cu anul 2015, INJ a adaptat la ordinea juridică internă și a lansat 11 cursuri HELP, la care au participat 1731 de actori din sectorul justiției, cursurile fiind integrate în curriculumurile de formare ale Institutului.

În discursul său, Directorul INJ s-a referit și la transferul instruirilor HELP pe platforma ILIAS a INJ, la pilotarea, în curând, a trei cursuri noi și la experiența unică de implicare a studenților și masteranzilor facultăților de drept în instruirea specializată a profesioniștilor sistemului juridic.

Conferința anuală a Programului european privind educația în domeniul drepturilor omului pentru profesioniștii din domeniul juridic a fost organizată sub auspiciile Președinției Ungariei a Cabinetului de Miniștri ai Consiliului Europei și a reunit reprezentanți ai școlilor de magistratură din statele membre ale Consiliului Europei. Ediția din acest an a urmărit prezentarea principalelor evoluții ale programului, inclusiv cursurile noi care urmează a fi lansate, analiza răspunsului HELP la provocările globale actuale și crearea unui forum de discuții între reprezentanții rețelei.