Invitație de înregistrare la patru cursuri electronice pe platformele ILIAS a INJ și HELP a CoE!

20. 02. 2024

Stimați beneficiari ai INJ,

Vă invităm să vă înregistrați la cursurile e-learning prestate pe platformele de instruire la distanță ILIAS a INJ și HELP a CoE (click pe denumire pentru mai multă informație despre curs):

 

1.  „Violența împotriva femeilor și violența domestică” (40 de ore).

Perioada activă a cursului: 4 martie 2024 – 4 mai 2024.

Tutorat: tutore certificat HELP.

Prestat pe Platforma HELP a CoE.

Beneficiari: judecători, procurori, consultanți ai procurorilor, șefi de secretariat, asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor și al procuraturilor, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, colaboratori și formatori INJ, absolvenți INJ.

Numărul de locuri disponibile la acest e-curs s-a epuizat.

 

 2. „Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului” (30 de ore).

Perioada activă a cursului: 4 martie 2024 – 4 mai 2024.

Tutorat: formator INJ.

Prestat pe Platforma ILIAS a INJ.

Beneficiari: judecători, procurori, șefi de secretariat, asistenți judiciari, grefieri, colaboratori ai instanţelor judecătoreşti, consultanți ai procurorilor, formatori și colaboratori INJ, avocaţi care acordă asistență juridică garantată de stat, absolvenți INJ, studenți/masteranzi.

Numărul de locuri disponibile la acest e-curs s-a epuizat.

3. „Instrumente CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD” (8 ore).

Perioada activă a cursului: 4 martie 2024 – 21 martie 2024.

Tutorat: formator INJ.

Prestat pe Platforma ILIAS a INJ.

Beneficiari: președinți și vicepreședinți de instanță, judecători, șefi de secretariat, asistenți judiciari, șefi de direcții sau secții, absolvenți INJ și colaboratori ai instanțelor.

Numărul de locuri disponibile la acest e-curs s-a epuizat.

 

4. „Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CtEDO” (20 de ore).

Perioada activă a cursului: 4 martie 2024 – 4 aprilie 2024.

Tutorat: formator INJ.

Prestat pe Platforma ILIAS a INJ.

Beneficiari: judecători, asistenți judiciari, avocați, funcționari publici, absolvenți INJ.

Numărul de locuri disponibile la acest e-curs s-a epuizat.

Perioada de înscriere: 20.02.2024 – 29.02.2024.

Cursurile sunt certificate de INJ.

Puteți aplica la unul sau la mai multe e-cursuri cu condiția să nu dețineți deja un certificat pentru promovarea lor.

Furnizarea de informații incorecte în formularele de aplicare cu privire la funcția deținută vă va împiedica să obțineți certificate de promovare a e-cursurilor!