Vizita de lucru la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

26. 02. 2024

În timpul vizitei la Bruxelles, Regatul Belgiei, cu ocazia primei reuniuni a delegației Republicii Moldova cu Comisia Europeană, Directoarea interimară a Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, și membra Consiliului Superior al Magistraturii, Lucia Popescu, au avut o întrevedere și cu reprezentanții secretariatului Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene: Carmen Domuta, șefă de unitate, și Daniel Graur, manager de proiect.

Întâlnirea a avut loc la 22 februarie 2024 și a servit drept prilej pentru a discuta despre importanța instruirii profesioniștilor din domeniul juridic în cadrul programelor de formare judiciară ale EJTN, în special în perspectiva aderării țării noastre la comunitatea europeană.

Dialogul a vizat necesitatea implementării Strategiei europene de formare judiciară pentru anii 2021-2024, facilitarea audienților Institutului Național al Justiției de a urma activități de dezvoltare profesională prin intermediul programelor AIAKOS și de a concura la competițiile anuale THEMIS. De asemenea, au fost abordate perspectivele participării gratuite a beneficiarilor INJ la webinarele livrate în cadrul EJTN.

Menționăm că Institutul Național al Justiției are statut de membru-observator al Rețelei Europene de Formare Judiciară a școlilor de magistratură din statele-membre ale UE din 1 iulie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Datorită acestui fapt, mai mulți profesioniști din sectorul juridic național au participat la sesiuni de instruire cu diverse tematici oferite de EJTN atât online, cât și cu prezență fizică.

Vizita la EJTN a Directoarei interimare a Institutului Național al Justiției se încadrează în proiectul comun UE-CoE „Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova”.

EJTN reunește instituții de pregătire judiciară din toate statele membre ale UE cu scopul desfășurării activităților de dezvoltare profesională pentru membrii sistemului judiciar european. EJTN elaborează standarde și programe de formare, coordonează schimburile și sesiunile de formare judiciară, diseminează expertiza în materie de instruire și promovează cooperarea între școlile de magistratură din UE.