A apărut culegerea de articole „Unificarea legislaţiei și funcționarea sistemului judiciar după Marea Unire din 1918”

01. 12. 2018

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Institutul Național al Magistraturii din România au pregătit spre editare culegerea de articole „Unificarea legislației și funcționarea sistemului judiciar după Marea Unire din 1918”.

Volumul a apărut la editura Universul Juridic din București și cuprinde 13 articole dedicate, în mare parte, problemelor și succeselor înregistrate la capitolul integrării sistemului judiciar din cele trei provincii în spaţiul românesc şi consolidării statului de drept în cadrul României Mari. Autorii articolelor sunt audienți ai Institutului Național al Justiției din Republica Moldova și auditorii de justiție ai Institutului Național al Magistraturii din România – participanți la concursul de referate „Integrarea instituțiilor juridice în urma Unirii din 1918 în perioada interbelică”, care s-a desfășurat, la Chișinău, în perioada 28-29 iunie 2018.

Menționăm că ediția a fost prezentată publicului de către Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, la conferința „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională la diversitatea europeană”, care a avut loc pe 16 noiembrie 2018, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, România.