INJ își menține certificarea ISO

02. 06. 2020

Managementul Institutului Național al Justiției se conduce după principiile ce stau la baza Sistemului de Management al Calității (SMC). Auditul extern de supraveghere, care s-a desfășurat în luna mai 2020 și a avut drept scop evaluarea modului în care SMC continuă să îndeplinească cerințele, a menținut certificarea de conformitate a standardelor internaționale SM SR EN ISO 9001:2016/ ISO 9001:2015 și ISO 21001:2018.

Domeniul de certificare a inclus serviciile de formare a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, formare continuă a judecătorilor și procurorilor, grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanților procurorului, consilierilor de probațiune și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum și a altor persoane care activează în sectorul justiției.

Auditul de supraveghere extern a fost efectuat de către CERTIND, organism de certificare din România.

INJ a obșinut trei certificate de conformitate a sistemului internațional de management al calității: SM SR EN ISO 9001:2016/ ISO 9001:2015; SM ISO 29990:2016; ISO 21001:2018