01.07.2022

Judecătorii, procurorii specializați în examinarea cauzelor de trafic de ființe umane (TFU) și colaboratorii Inspectoratului General al Poliției au participat, în perioada 29 iunie-1 iulie 2022, la școala de vară „Răspunsul statului la cazurile de trafic de ființe umane, din perspectiva echității, eficienței și centrării procesului penal pe victimă”.

30.06.2022

Cursul de instruire continuă „Aplicarea Cadrului internațional de excelență judecătorească (CIEJ)” s-a desfășurat miercuri, 29 iunie 2022, fiind destinat judecătorilor și colaboratorilor Judecătoriei Edineț.

27.06.2022

În perioada 20-24 iunie 2022, candidații la funcția de judecător, audienții promoțiilor XIV și XV de la Institutul Național al Justiției, Olga Marandici, Ana Schibin, Alisa Strătilă și Ion Vartolomei, s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Franceză.

23.06.2022

Identificarea domeniilor prioritare care vor contribui la dezvoltarea multilaterală a Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva implementării unor activități în domeniul protecției proprietății intelectuale cu accent pe rolul instanțelor de judecată în acest proces, a fost scopul întrevederii delegației Departamentului Comerț al SUA (Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP)) și a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) cu reprezentanții Institutului Național al Justiției.

23.06.2022

Un grup de formatori de la Institutul Național al Justiției au participat la programul de mentorat pentru profesioniștii din sectorul juridic în domeniul accesului femeilor la justiție. Cursul s-a desfășurat în perioada 21-23 iunie 2022, la Budapesta, Ungaria, și a întrunit reprezentanți ai sistemului de drept național din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.

22.06.2022

În perioada 21-23 iunie 2022, reprezentanții Institutului Basel pentru Guvernanță (IBG) din Elveția s-au aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în vederea stabilirii contactelor cu potențialii beneficiari și a conturării unor acțiuni concrete pe care le vor avea de realizat în baza Acordului de consultanță, semnat recent cu Procuratura Republicii Moldova.

21.06.2022

Anual Institutul Național al Justiției organizează concursul de referate adresat viitorilor judecători și procurori care are drept scop studierea aprofundată a unui anumit segment problematic la etapa actuală și dezvoltarea competențelor de soluționare în conformitate cu legislația națională și cu angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova.

17.06.2022

Filmul francez „Traficul de copii”, care relevă cooperarea judiciară franco-română în vederea desființării unei rețele de trafic de persoane, a fost proiectat la Institutul Național al Justiției, vineri, 17 iunie 2022. După vizionarea documentarului – un proiect educațional adresat în special juriștilor în devenire – a urmat o rundă de dezbateri.

16.06.2022

Joi, 16 iunie 2022, la Institutul Național a Justiției s-au aflat în vizită reprezentanții proiectului Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova” – Ovidiu Măjină, coordonator de proiect, și Angelica Russu, ofițeră superioară de proiect.

10.06.2022

În perioada 7-8 iunie 2022, la Paris, Franța, și-a desfășurat lucrările cea de-a 25-a ediție a Adunării Generale a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituțiilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene, la care au luat parte inclusiv exponenți ai Comisiei Europene și ai organizațiilor internaționale din domeniul justiției.

01.07.2022

Institutul Naţional al Justiţiei demarează concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2022 – aprilie 2024: 10 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

11.05.2022

Stimați beneficiari ai INJ,
Vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Aplicarea legii în domeniul violenței împotriva femeilor și violența domestică”, prestat pe Platforma HELP a CoE.

10.05.2022

Cu ocazia Zilei Europei și a intrării în vigoare în Republica Moldova a Convenției de la Istanbul, Institutul Național al Justiției și Școala de arte plastice „Alexei Șciusev” Vă invită la festivitatea de decernare a premiilor finaliștilor ediției a III-a a Concursului republican de arte plastice pentru copii „Generația Egalității”.

31.03.2022

Institutul CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) invită la e-cursul „Gestionarea dosarelor judiciare – asigurarea sporirii eficienței și a capacităților de raportare ale instanțelor”.

31.03.2022

Institutul Național al Justiției (Chișinău, str. Serghei Lazo, 1) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:
Specialist principal (economist), Secția economico-financiară din cadrul Direcției management instituțional.

21.02.2022

Stimați beneficiari ai INJ, vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Instrumente CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD”, prestat pe Platforma ILIAS a INJ.

21.02.2022

Stimați beneficiari ai INJ, vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Raționamentul judiciar și drepturile omului”, prestat pe Platforma HELP a CoE.

03.02.2022

Stimați beneficiari ai INJ, Vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) ”, prestat pe Platforma HELP a CoE.

01.02.2022

ORGANIZATORII: Institutul Naţional al Justiţiei și Şcoala de arte plastice „A. Șciusev” mun. Chişinău

anunţă:

ediția a III-a a Concursului republican de arte plastice