27.10.2016

Institutul Național al Justiției continuă seria de seminare în domeniul discriminării. Astăzi, 27 octombrie, un grup de judecători și procurori participă la cursul de formare continuă „Discriminarea pe criteriu de gen prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului și a legislației naționale”.

26.10.2016

„Implementarea standardelor internaționale de obiectivitate pentru procurori în cauzele privind grupurile vulnerabile”, „Principiul proporționalității la faza urmăririi penale”, „Principiile de evaluare a probelor în cauzele cu implicare a copiilor victime” – sunt temele abordate la cursul de formare continuă care are loc azi, 26 octombrie, la Institutul Național al Justiției.

25.10.2016

Astăzi, la Institutul Național al Justiției, își continuă lucrările conferința regională „Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiţie”. Evenimentul este programat pentru două zile, timp în care vor fi analizate situaţia curentă şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru integrarea domeniilor drepturile femeilor, egalitatea de gen şi accesul egal la justiţie în procesul de formare a profesioniştilor din sectorul justiţiei.

22.10.2016

Stimaţi judecători și procurori,

Vă anunțăm cu plăcere că INJ  Vă oferă posibilitatea de a participa la un curs e-learning pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ.

20.10.2016

Cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Juristului, Institutul Național al Justiției și-a deschis larg ușile pentru mai mulți vizitatori.

20.10.2016

Vă anunțam anterior că, pe 19 octombrie, de Ziua Juristului, Institutul Național al Justiției va încheia o acțiune de caritate, care a constat în colectarea de fonduri bănești pentru susținerea casei de copii de la Școala-internat din satul Cărpineni, raionul Hâncești.

19.10.2016

Stimați colegi, cu ocazia Zilei Juristului, vă adresez sincere felicitări din partea mea și a întregului colectiv al Institutului Național al Justiției.

18.10.2016

În luna iulie curent Institutul Național al Justiției a anunțat o acțiune de caritate la care au fost chemați să participe angajații instituției, formatori și audienții de la cursurile de formare inițială - viitori procurori și judecători. Acestora s-au alăturat un grup de studenți de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” și de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

13.10.2016

Pe 10 și 13 octombrie, în incinta Institutului Național al Justiției s-au desfășurat două seminare destinate grefierilor și asistenților judiciari cu genericul „Standarde internaționale și naționale în domeniul nediscriminării”.

12.10.2016

Gestionarea timpului judiciar și managementul instanțelor de judecată este o tematică necesară pentru dezvoltarea profesională a judecătorilor aflați în funcții. Astfel, în vederea eficientizării activității judecătoriilor și a calității actului de justiție, Institutul Național al Justiției (INJ), în parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), desfășoară, azi, 12 octombrie, seminarul pentru judecători „Managementul timpului și al calității serviciilor judiciare. Instrumente CEPEJ și implementarea lor în activitatea cotidiană a judecătorului”.

11.10.2016

Stimați beneficiari ai Institutului Național al Justiției!

Din motive tehnice, site-ul www.inj.md, inclusiv intranet-ul, nu vor funcționa permanent în perioada 13-14 octombrie curent.
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create.

Mulțumim pentru înțelegere!

30.09.2016

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, prin Hotărârea nr. 12/1 din 30.09.2016, a aprobat listele candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror admişi pentru a fi înmatriculaţi la cursurile de formare iniţială în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei pentru perioada de studii 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018.

14.09.2016

Institutul Național al Justiției anunță că proba verbală din cadrul concursului de admitere la cursurile de formare inițială se va desfășura în perioada 16-26 septembrie curent.

12.09.2016

Candidații la studii pentru funcții de judecător și de procuror pot vedea modele de spețe pentru proba verbală la disciplinele 

12.09.2016

Prin prezenta, informăm candidații la examenul de admitere că pot vedea raportul detaliat privind rezultatele examenului accesând adresa ilias.inj.md cu contul său de acces în Modulul de