22.07.2022

Institutul Național al Justiției a fost vizitat, vineri, 22 iulie 2022, de reprezentanții Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău: Floris van Eijk, șeful oficiului, Jorin van den Heuvel, ofițer de birou la Ministerul de Externe al Regatului Țărilor de Jos și Ecaterina Vâlcu, analist principal pe probleme politice. Din partea Institutului Național al Justiției, la întrevedere au participat Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Valentina Conțescu, șefa Direcției management instituțional, Olga Marandici, șefa Secției Relații internaționale și Cezara-Elena Polisca, șefa Secției didactico-metodică și formare formatori.

22.07.2022

Institutul Național al Justiției și EcoContact continuă seria de activități dedicate promovării și asigurării unei justiții de mediu corecte și eficiente. În perioada 18-21 iulie 2022, un grup de formatori INJ și reprezentanți ai autorităților de mediu au participat la școala de vară cu genericul „Regimul de protecție a ariilor protejate: aspect de investigare și examinare a infracțiunilor de mediu”.

15.07.2022

Membrii Comitetului Director al proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic” s-au întrunit online vineri, 15 iulie 2022, în ședința finală pentru a discuta despre acțiunile realizate în ultimii doi ani.

04.07.2022

În vederea promovării unei justiții prietenoase copilului, ca preocupare constantă a sistemului judiciar, și a sporirii capacităților de reacție și a aptitudinilor practicienilor în domeniul de referință, formatorii Institutului Național al Justiției au participat la ediția a XVII-a a școlii de vară „Justiția pentru minori”.

01.07.2022

Judecătorii, procurorii specializați în examinarea cauzelor de trafic de ființe umane (TFU) și colaboratorii Inspectoratului General al Poliției au participat, în perioada 29 iunie-1 iulie 2022, la școala de vară „Răspunsul statului la cazurile de trafic de ființe umane, din perspectiva echității, eficienței și centrării procesului penal pe victimă”.

30.06.2022

Cursul de instruire continuă „Aplicarea Cadrului internațional de excelență judecătorească (CIEJ)” s-a desfășurat miercuri, 29 iunie 2022, fiind destinat judecătorilor și colaboratorilor Judecătoriei Edineț.

27.06.2022

În perioada 20-24 iunie 2022, candidații la funcția de judecător, audienții promoțiilor XIV și XV de la Institutul Național al Justiției, Olga Marandici, Ana Schibin, Alisa Strătilă și Ion Vartolomei, s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Franceză.

23.06.2022

Identificarea domeniilor prioritare care vor contribui la dezvoltarea multilaterală a Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva implementării unor activități în domeniul protecției proprietății intelectuale cu accent pe rolul instanțelor de judecată în acest proces, a fost scopul întrevederii delegației Departamentului Comerț al SUA (Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP)) și a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) cu reprezentanții Institutului Național al Justiției.

23.06.2022

Un grup de formatori de la Institutul Național al Justiției au participat la programul de mentorat pentru profesioniștii din sectorul juridic în domeniul accesului femeilor la justiție. Cursul s-a desfășurat în perioada 21-23 iunie 2022, la Budapesta, Ungaria, și a întrunit reprezentanți ai sistemului de drept național din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.

22.06.2022

În perioada 21-23 iunie 2022, reprezentanții Institutului Basel pentru Guvernanță (IBG) din Elveția s-au aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în vederea stabilirii contactelor cu potențialii beneficiari și a conturării unor acțiuni concrete pe care le vor avea de realizat în baza Acordului de consultanță, semnat recent cu Procuratura Republicii Moldova.

09.08.2022

Stimați beneficiari ai INJ,
Vă oferim posibilitatea să promovați cursurile e-learning prestate pe Platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ.

29.07.2022

Consiliul Institutului Național al Justiției, prin Hotărârea nr. 12/1 din 29 iulie 2022, a decis prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2022 pentru persoanele care doresc sa devină audienții Institutului Național al Justiției, până la 19 august curent.

29.07.2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:
Funcția vacantă: Specialist principal, Secția resurse umane
(1 funcție perioadă nedeterminată)

29.07.2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:
Funcția vacantă: Specialist principal (economist), Secția economico-financiară
(1 funcție perioadă nedeterminată)

29.07.2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:
Funcția vacantă: Specialist principal, Secția abilități non-juridice, relații publice și editări
(1 funcție perioadă nedeterminată)

19.07.2022

Stimați beneficiari ai INJ!

Vă invităm să aplicați la două cursuri internaționale de instruire la distanță desfășurate pe platforma Matra Rule of Law.

01.07.2022

Institutul Naţional al Justiţiei demarează concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2022 – aprilie 2024: 10 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

11.05.2022

Stimați beneficiari ai INJ,
Vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Aplicarea legii în domeniul violenței împotriva femeilor și violența domestică”, prestat pe Platforma HELP a CoE.

10.05.2022

Cu ocazia Zilei Europei și a intrării în vigoare în Republica Moldova a Convenției de la Istanbul, Institutul Național al Justiției și Școala de arte plastice „Alexei Șciusev” Vă invită la festivitatea de decernare a premiilor finaliștilor ediției a III-a a Concursului republican de arte plastice pentru copii „Generația Egalității”.