22.03.2019

La Institutul Național al Justiției au fost premiați câștigătorii celei de-a patra ediție a Concursului Național al Tinerilor Juriști, care s-a desfășurat în perioada 2-22 martie 2019. Finala competiției a avut loc vineri, 22 martie 2019, iar cei mai buni studenți de la facultățile de drept din țară și-au etalat cunoștințele juridice, abilitățile oratorice și tehnica argumentării.

22.03.2019

Institutul Național al Justiției a implementat cu succes sistemul integrat de management al calității, dovadă fiind obținerea a trei certificate în corespundere cu cerințele standardelor internaționale SM SR EN ISO 9001:2016/ ISO 9001:2015; SM ISO 29990:2016; ISO 21001:2018

18.03.2019

Reformele înregistrate în procesul de instruire a beneficiarilor INJ, precum și dezvoltarea capacităților instituționale pe parcursul ultimilor ani în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului” au fost incluse pe agenda întrevederii Directorului INJ, Diana Scobioală, cu reprezentanta principalului donator, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Theresia Kirkemann Boesen.

15.03.2019

Discuții privind acțiunile realizate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, finanțat de Guvernul Danemarcii, a fost scopul ședinței finale a Consiliului de coordonare a proiectului. Evenimentul a avut loc vineri, 15 martie 2019, la Institutul Național al Justiției, și a oferit oportunitatea de a evalua rezultatele proiectului și beneficiile acestuia pentru instituțiile implicate.

14.03.2019

În perioada 14-15 martie 2019, audienții INJ, candidați la funcții de judecători și de procurori, participă la școala de primăvară cu genericul „Drepturile omului și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului – remedii/premise pentru consolidarea procesului de motivare a hotărârilor judecătorești naționale”. Activitatea de instruire în domeniul drepturilor omului este la cea de a doua ediție, desfășurată conform Planului Institutului Național al Justiției de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror.

12.03.2019

În sediul Institutului Național al Justiției se desfășoară cea de-a II-a etapă a Concursului Național al Tinerilor Juriști. Concursul, organizat în parteneriat de Compania de consultanță juridică „Brodsky Uskov Looper Reed &Partners”, Institutul Național al Justiției, ELSA Republic of Moldova și The American Chamber of Commerce în Moldova, este la ediția a IV-a și reunește studenți de la facultățile de drept din Republica Moldova, ciclul licență, ciclul masterat inclusiv studenții absolvenți ai anului 2018.

12.03.2019

Astăzi, 12 martie 2019, la Institutul Național al Justiției au început examenele de absolvire pentru candidații la funcții de judecător și de procuror. Timp de 18 luni, viitorii judecători și procurori și-au format abilități eficiente în viitoarea activitate profesională.

07.03.2019

cu ocazia zilei de 8 Martie!

07.03.2019

Cu ocazia lansării suportului de curs „Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”, miercuri, 6 martie 2019, Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

06.03.2019

În preajma zilei de 8 Martie, la Institutul Național al Justiției a avut loc lansarea suportului de curs pentru instruirea judecătorilor și procurorilor

25.03.2019

Stimați beneficiari ai INJ,

Vă invităm să participați la cursul de instruire la distanță ”Justiția în interesul copilului”, prestat pe Platforma HELP al Consiliului Europei.

13.03.2019

Prezentăm mai jos programul primului examen – proba scrisă – și listele persoanelor care candidează la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă.

13.03.2019

Prezentăm mai jos programul primului examen – proba scrisă – și listele persoanelor care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă.

22.02.2019

Stimați beneficiari ai INJ!
În legătură cu faptul că Adunarea Generală a Judecătorilor va avea loc pe 1 martie 2019, seminarul preconizat în această zi „Valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală și soluţionarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul proprietăţii intelectuale” se va desfășura pe 4 aprilie 2019.

18.02.2019

Stimați Avocați!

Vă invităm să participați la cursul HELP „Introducere în articolul 5 CEDO: Dreptul la libertate și la siguranță”.

Ore de instruire: 24

11.02.2019

Institutul Naţional al Justiţiei anunţă etapa a doua a concursului pentru completarea reţelei de formatori.

04.02.2019

Acest curs face parte dintr-un program de instruire la distanţă destinat judecătorilor, procurorilor, altor profesioniști din sectorul justiției și persoanelor interesate de drepturile migranților. Conceptul cursului a fost determinat şi de necesitatea completării contextului juridic cu informații din domeniul migrației, în mod particular privind cele ce țin de reglementarea statutului juridic al străinilor și protecția drepturilor migranților în Republica Moldova.

27.12.2018

Institutul Național al Justiției anunță demararea procedurii de înscriere la activitățile de formare continuă pentru semestrul I al anului 2019.

10.12.2018

Stimaţi beneficiari ai INJ,
Vă anunţăm că JUSLINGUA a început înregistrarea la patru cursuri de formare care se vor desfăşura în perioada februarie – aprilie 2019.

07.12.2018

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea reţelei de formatori la următoarele domenii de formare: drept procesual penal, drept contravențional, drept procesual civil, limba engleză.