13.09.2023

Reprezentanții Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, Directoare interimară, Cezara-Elena Polisca, șefă a Secției didactico-metodică și formare formatori, și Ion Bocan, șef al Secției instruire continuă, s-au întâlnit marți, 12 septembrie 2023, cu expertu

11.09.2023

În perioada 4-8 septembrie 2023, la Budapesta, Ungaria, a avut loc o nouă ediție a Programului de mentorat pentru profesioniștii din domeniul juridic. Reprezentanți ai sistemului de drept național din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au reunit pentru a-și consolida atât competențele cu privire la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și la standardele ce țin de egalitatea de gen, cât și abilitățile de formare în cadrul instituțiilor judiciare din țările Parteneriatului estic. Cinci formatori ai Institutului Național al Justiției au participat la acest program, pentru ca, ulterior, să aplice cunoștințele în pregătirea altor profesioniști din sistemul de drept.

08.09.2023

Anual, la 9 septembrie, este marcată Ziua Profesională a Avocatului. Cu acest prilej, Institutul Național al Justiției adresează sincere felicitări avocaților care sunt promotori-cheie ai drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În special, urările noastre de bine se îndreaptă către beneficiarii INJ – avocații care acordă asistență juridică garantată de stat și către avocații-formatori ai INJ.
Tuturor vă dorim realizări frumoase și forțe inepuizabile în exercitarea cu dedicație și demnitate a profesiei de avocat.

08.09.2023

Vineri, 8 septembrie 2023, Institutul Național al Justiției a fost vizitat de o delegație a Institutului European de Administrare Publică (EIPA): Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz și Wolfgang Koeth, însoțită de reprezentanți ai Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova: Eugen Vizir, Director, și Gheorghe Cucoș, consilier. Aflați într-o misiune de documentare la Chișinău, experții străini și-au propus să se întâlnească cu entități guvernamentale și cu oficiali care au un rol important în procesul amplu de reforme inițiate de țara noastră în vederea aderării la Uniunea Europeană.

06.09.2023

Reprezentanții Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Cezara-Elena Polisca, șefa Secției didactico-metodică și formare formatori, au efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Delegația a inclus și profesori responsabili de predarea cursului de scriere și argumentare juridică la facultățile de drept din Republica Moldova.

05.09.2023

În perioada 12 iulie - 30 august 2023, procurorii și consultanții procurorilor de la Procuratura municipiului Bălți și-au dezvoltat abilitățile lingvistice în cadrul programului de instruire hibridă „Engleza juridică”, oferit de Institutul Național al Justiției și care s-a desfășurat atât online, cât și față în față.

29.09.2023

Institutul Național al Justiției atrage atenția asupra faptului că persoanele care vor promova concursul de admitere din acest an urmează să își pregătească dosarul medical.

25.09.2023

Stimați beneficiari ai INJ,

Vă invităm să aplicați la cursurile e-learning prestate pe platformele de instruire la distanță ILIAS a INJ și HELP a CoE.

19.09.2023

În perioada 25-28 septembrie 2023, la Institutul Național al Justiției va avea loc proba orală a examenului de admitere pentru cursurile de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror.

08.09.2023

La Institutul Național al Justiției, în perioada 11-13 septembrie 2023, se va desfășura a doua etapă a probei scrise din cadrul examenului de admitere – testul de specialitate.

05.09.2023

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 31 iulie 2023, a fost aprobat, în redacție nouă, Statutul formatorului.
Cu scopul de a pune în aplicare noile prevederi și pentru a extinde resursa de bază – formatorii implicați în cadrul activităților de instruire, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea Reţelei de formatori a INJ.

01.09.2023

Luni, 4 septembrie 2023, la Institutul Național al Justiției demarează examenul de admitere la cursurile de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror.

25.08.2023

Vă invităm să aplicați la un nou curs electronic prestat pe platforma ILIAS a INJ - „Medierea extrajudiciară pentru judecători”, elaborat în cadrul proiectului “Medierea comercială și arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a) implementat de BERD în colaborare cu IDLO, cu suportul financiar USAID.

18.08.2023

Institutul Național al Justiției anunță rezultatele selecției candidaților pentru participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”.

18.08.2023

În baza analizei dosarelor depuse, Comisia de selecție a decis să admită în cadrul programului următorii candidați:
Evghenia Luca, procuror la Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, pentru cursul „Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”;
Mihail Proca, judecător la Judecătoria Orhei, pentru cursul „Etica și justiția”.

14.08.2023

Institutul Național al Justiției informează că, în baza art. VI alin. (16) al Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor), nr. 200 din 31.07.2023 (în vigoare din 04.08.2023), candidații la funcția de procuror care în ultimii cinci ani cumulativ nu au activat în domeniul dreptului, dar sunt înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, vor fi selectați potrivit prevederilor prezentei legi, după susținerea repetată a unui examen în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției.