plan compilat calendaristic sem II 2023

PLAN CALENDARISTIC MODULAR DE FORMARE CONTINUĂ SEMESTRUL II, ÎN ANUL 2023 COMPILAT

Nr. crt Perioada Denumirea activităţii Categoria de participanţi Nr. partic. planificat Nr. partic. realizat Respons. delegare Respons. de organiz. Note
MODULUL ACTIVITATEA DE PROBAŢIUNE
1. 22 septembrie Curs de instruire: Executarea pedepselor neprivative de libertate prin prisma hotărârilor judecătorești Consilieri de probaţiune 25 22 INP INJ  
2. 25 septembrie Seminar: Organizarea activităților de probațiune cu persoanele consumătoare de droguri și tehnici de prevenire Consilieri de probaţiune 25 25 INP INJ  
3. 26 septembrie Seminar: Integritatea profesională și protecția datelor cu caracter personal Consilieri de probaţiune 25 22 INP INJ  
4. 27 septembrie Seminar: Managementul performanței și dezvoltarea carierei în sistemul de probațiune Consilieri de probaţiune 25 18 INP INJ  
5. 28 septembrie Seminar: Modalități de lucru cu agresorii familiali și tehnici de prevenire a violenței față de femei și copii Consilieri de probaţiune 25 23 INP INJ  
6. 29 septembrie Seminar: Întocmirea referatelor presentinţiale de evaluare psihosocială. Probațiunea juvenilă Consilieri de probaţiune 25 25 INP INJ  
 
  1 septembrie Seminar: Provocările aplicării în practică a Legii nr.246 din 31.07.2023. Novațiile aduse prin modificările operate la Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și Codul administrativ Judecători
Asistenți judiciari
Șefi ai secretariatului
10/30/2 8/29/2/28 specialiști CSM
AAIJ
INJ  
  4-8 septembrie Curs de instruire: Asistența juridică internațională și abuzul de structurile offshore Judecători
Procurori
OUP (CNA, ARBI, SPCSB)
4/10/6 4/11/6/2 inspectori ANI CSM
PG
INJ
GIZ
UE
 
  11-15 septembrie Curs de instruire: Softurile analitice - Analyst notebook Procurori 10 9/4 consultanți ai procurorului/3 OUP/1 specialist PG INJ
GIZ
UE
 
  14 septembrie Seminar: Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale Judecători 40 37 CSM INJ  
  20 septembrie Seminar: Finanțarea grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației electorale Judecători
Procurori
OUP
20/6/3 20/6/3/7 personal INJ/specialiști 22 CSM
PG
INJ
CoE
CEC
PNUD
USAID
 
  2-3 octombrie Atelier de lucru: Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor Asistenți judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/5 10/10/5/1 judecător AAIJ
PG
INJ
La Strada
 
  9-13 octombrie Curs de instruire: Recuperarea activelor Judecători
Procurori
OUP (CNA, ARBI. SPCSB)
2/15/6 2/14/6/2 inspectori ANI CSM
PG
INJ
GIZ
UE
 
  19 octombrie Seminar: Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale Judecători
Asistenți judiciari
9/48 9/48/5 specialiști CSM
AAIJ
 
INJ
USAID
PNUD
 
  20 octombrie Seminar: Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale Judecători
Asistenți judiciari
8/10 8/10/1 specialist CSM
AAIJ
INJ
USAID
PNUD
 
MODULUL PARTICULARITĂŢILE ACORDĂRII ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT PE DIFERITE TIPURI DE CAUZE
7. 9 octombrie Seminar: Procedura examinării plângerilor împotriva actelor/acțiunilor/inacțiunilor organului de urmărire penală, organului care exercită activitate specială de investigații și procurorului. Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție  Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 21 CNAJGS INJ  
8. 10 octombrie Seminar: Aspecte practice în examinarea litigiilor de familie, inclusiv cu implicarea copiilor Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 26 CNAJGS INJ  
9. 11 octombrie Seminar: Particularitățile acordării asistenței juridice garantate de stat victimelor traficului de ființe umane și victimelor violenței în familie Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 28 CNAJGS INJ  
10. 12 octombrie Seminar: Particularitățile examinării litigiilor ce țin de stabilirea programului/graficului de întrevederi cu copilul în procedura generală contencioasă și în procedura contenciosului administrativ Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 34 CNAJGS INJ  
11. 13 octombrie Seminar: Particularitățile acordării asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la examinarea cauzelor penale și civile Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 24 CNAJGS INJ  
MODULUL DREPT. PSIHOLOGIE. PSIHIATRIE
12. 15 septembrie Seminar: Aspecte psiho-fiziologice ale minorilor implicați în infracţiuni cu caracter sexual Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 9/8/1/7/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
13. 29 septembrie Curs de instruire: Psihologia relațiilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 16/14/1/5/9 specialiști AAIJ
PG
INJ  
14. 5 octombrie Curs de instruire: Stresul profesional și mecanisme de depășire Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/5 11/9/5/10 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
15. 2 octombrie Atelier de lucru: Comunicarea persuasivă. Tehnici de influențare și convingere Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/5 7/12/6/3 specialiști AAIJ
PG
INJ  
16. 3 octombrie Seminar: Dezvoltare personală sistemică și gândire critică Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 9/4/1/6/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
17. 4 octombrie Seminar: Inteligența emoțională. Tehnici de autocontrol și autoreglare emoțională Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 18/9/1/6/9 specialiști AAIJ
PG
INJ  
18. 5 octombrie Seminar: Comunicarea asertivă și nonviolentă. Particularități ale limbajului nonverbal și paraverbal Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 3/1/1/5/2 specialiști AAIJ
PG
INJ  
19. 6 octombrie Atelier de lucru: Dezvoltarea rezilienței la situații conflictuale. Gestionarea conflictelor cu justițiabilii Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 10/5/1/7/8 specialiști/1 judecător AAIJ
PG
INJ  
MODULUL SPECIALIZAREA CONSULTANTULUI PROCURORULUI
20. 2 octombrie Seminar: Managementul activității consultantului procurorului. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Consultanți ai procurorilor 30 24 PG INJ  
21. 3 octombrie Seminar: Metodologia întocmirii actelor procedurale și desfășurarea acțiunilor de urmărire penală Consultanți ai procurorilor 30 24 PG INJ  
22. 4 octombrie Seminar: Realizarea activităţilor de urmărire penală sub conducerea procurorului Consultanți ai procurorilor 30 19 PG INJ  
23. 5 octombrie Seminar: Probatoriul în procesul penal Consultanți ai procurorilor 30 24 PG INJ  
24. 6 octombrie Seminar: Competenţele procesuale și statutul consultantului procurorului, metode de prevenire a comportamentului corupţional Consultanți ai procurorilor 30 25 PG INJ  
MODULUL DREPTURILE OMULUI
25. 6 noiembrie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
15/15 8/9 CSM
PG
INJ  
26. 6 noiembrie Seminar: Evoluțiile recente ale jurisprudenței CEDO Judecători
Procurori
15/15 12/11 CSM
PG
INJ  
27. 7 noiembrie Seminar: Convenția europeană a drepturilor omului, aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă. Principiile interpretării și aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă Judecători
Procurori
15/15 9/13 CSM
PG
INJ  
28. 8 noiembrie Seminar: Practica CtEDO privind imixtiunea de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu, sau asupra corespondenței acestuia Judecători
Procurori
15/15 14/11 CSM
PG
INJ  
29. 23 noiembrie Seminar: Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO Judecători
Procurori
15/15 5/17 CSM
PG
INJ
CoE
 
30. 30 noiembrie Seminar: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant Judecători
Procurori
15/15 6/13 CSM
PG
INJ  
31. 30 noiembrie Seminar: Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase Judecători
Procurori
15/15 6/10 CSM
PG
INJ
CoE
 
MODULUL TEHNICILE DE REDACTARE ALE ACTELOR JUDECĂTOREŞTI
32. 10 octombrie Seminar: Metodologia întocmirii actelor procedurale civile Asistenţi judiciari
Grefieri
 
30 10/9/2 specialiști AAIJ INJ  
33. 11 octombrie Atelier de lucru: Stilistica şi redactarea juridică a actelor judecătoreşti Asistenţi judiciari
Grefieri
Șefi secretariate
30 13/6/1/3 specialiști AAIJ INJ  
34. 10 noiembrie Atelier de lucru: Metodologia întocmirii actelor procedurale penale şi contravenţionale Asistenţi judiciari
Grefieri
 
30 4/7 AAIJ INJ  
MODULUL DREPT CIVIL ȘI ASPECTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ
35. 12 octombrie Seminar: Particularități teoretico-practice privind soluționarea excepției de tardivitate. Prescripția extinctivă, suspendarea curgerii termenilor, termenele de decădere, efectele expirării termenului de prescripție Judecători 30 23/6 administratori autorizați CSM INJ  
36. 17 octombrie Seminar: Rolul instanței de judecată în raporturile de executare. Procedura de examinare a contestațiilor împotriva actelor/acțiunilor/inacțiunilor executorului judecătoresc Judecători 30 14 CSM INJ  
37. 19 octombrie Seminar: Particularitățile soluționării litigiilor privind drepturile consumatorilor, reieșind din reglementările legislației civile modernizate Judecători 30 6 CSM INJ  
38. 20 octombrie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind recunoașterea dreptului de proprietate personală asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Partajarea bunurilor proprietate comună în devălmășie a soților Judecători 30 26 CSM INJ  
39. 23 octombrie Seminar: Drepturile reale: gajul/ipoteca, uzufructul, abitația, superficia, servitutea Judecători 30 10 CSM INJ  
40. 26 octombrie Seminar: Particularitățile soluționării litigiilor familiale Judecători 30   CSM INJ Anulat
41. 30 octombrie Seminar: Particularitățile examinării litigiilor cu valoare redusă. Importanța comunicării actelor de procedură și rolul grefierului în procedura de soluționare a litigiilor cu valoare redusă Judecători 30 10 CSM INJ  
42. 31 octombrie Seminar: Dreptul de proprietate în contextul procedurii de insolvabilitate/ Aspecte procedurale legate de soluționarea cauzelor de insolvabilitate. Răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere, parte a răspunderii civile Judecători
Procurori
20/10 15/9/17 administratori autorizați CSM INJ  
43. 1 noiembrie Seminar: Moștenirea legală. Clasele de moștenitori. Instituția reprezentării succesorale. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Moștenirea testamentară. Rezerva succesorală Judecători 30 6/1 specialist CSM INJ  
44. 2 noiembrie Seminar: Contracte translative de proprietate. Particularitățile transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile Judecători
Procurori
20/10 17/8 CSM INJ  
45. 3 noiembrie Seminar: Moștenirea. Aspecte generale. Opțiunea succesorală. Deschiderea și desfășurarea procedurilor succesorale. Confirmarea drepturilor rezultate din moștenire Judecători 30 22 CSM INJ  
46. 10 noiembrie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind nulitatea actului juridic și efectele nulității. Eficiența și ineficiența actelor juridice Judecători 30 26/4 administratori autorizați CSM INJ  
47. 13 noiembrie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
20/10 10/9 CSM INJ  
MODULUL DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL ADMINISTRATIV
48. 29 septembrie Atelier de lucru: Etapele procedurii administrative. Particularitățile examinării cererilor adresate conform Legii cu privire la accesul la informație Asistenţi judiciari
Grefieri
 (Circumscripția CA Bălți)
20/10 18/13/1 șef ai secretariatului/19 specialiști AAIJ
PG
INJ  
49. 13 octombrie Curs de instruire: Codul civil modernizat – particularități privind aplicarea în practică Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 14/8/9 AAIJ
PG
INJ  
50. 24 octombrie Seminar: Aspecte practice în examinarea litigiilor de familie, inclusiv cu implicarea copiilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 15/9/10/5 specialiști AAIJ
PG
INJ  
51. 26 octombrie Curs de instruire: Codul civil modernizat - particularități privind aplicarea în practică Asistenţi judiciari
Grefieri
 
20/10 19/9/1 șef ai secretariatului/10 specialiști AAIJ
PG
INJ
 
 
52. 8 decembrie Atelier de lucru: Etapele procedurii administrative. Particularitățile examinării cererilor adresate conform Legii cu privire la accesul la informație Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 11/6/7/2 șefi ai secretariatului/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL CRIMINALITATEA INFORMATICĂ
53. 16 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul informaticii și telecomunicațiilor Judecători
Procurori
15/15 4/13 CSM
PG
INJ  
54. 18 octombrie Seminar: Specificul activității speciale de investigație la cercetarea infracțiunilor din domeniul informaticii Judecători
Procurori
15/15 -/11 CSM
PG
INJ  
55. 19-20 octombrie Seminar: Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor Judecători
Procurori
15/15 7/20 CSM
PG
INJ
La Strada
 
MODULUL ASPECTE DE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ
56. 17 octombrie Seminar: Expertiza judiciară. Temeiurile de dispunere a expertizei judiciare suplimentare, repetate, complexe și în comisie. Aprecierea raportului de expertiză judiciară Judecători
Procurori
15/15 11/12 CSM
PG
INJ  
57. 18 octombrie Seminar: Asistența juridică internațională în materie penală. Crearea și activitatea echipelor comune de investigații (JIT) Judecători
Procurori
15/15 3/10 CSM
PG
INJ  
58. 19 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor privind circulația ilegală a drogurilor Judecători
Procurori
15/15 6/12 CSM
PG
INJ  
59. 20 octombrie Seminar: Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP) Judecători
Procurori
15/15 14/13 CSM
PG
INJ  
60. 23 octombrie Seminar: Erorile procesuale admise la etapa judecării cauzei penale Judecători
Procurori
10/20 5/19 CSM
PG
INJ  
61. 24 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de contrabandă Judecători
Procurori
15/15 1/11 CSM
PG
INJ  
62. 25 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de escrocherie și delapidare a averii străine Judecători
Procurori
15/15 2/11/1 administrator autorizat/1 specialist CSM
PG
INJ  
63. 26 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane și a infracțiunilor conexe Judecători
Procurori
15/15 -/10 CSM
PG
INJ  
64. 27 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor privind falsul în declarații (art. 3521 CP) Judecători
Procurori
15/15 9/11 CSM
PG
INJ  
65. 30 octombrie Curs de instruire: Aspecte ale finanțării terorismului, investigabile în raport cu alte infracțiuni Judecători
Procurori
15/15 3/13 CSM
PG
INJ  
66. 31 octombrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali, a grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale Judecători
Procurori
15/15 6/10 CSM
PG
INJ  
67. 1 noiembrie Seminar: Procedura judecării cauzelor penale în lipsa inculpatului Judecători
Procurori
15/15 14/17 CSM
PG
INJ  
68. 2 noiembrie Seminar: Reluarea examinării cauzei penale în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate Judecători
Procurori
15/15 13/16 CSM
PG
INJ  
69. 3 noiembrie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
15/15 16/12 CSM
PG
INJ  
70. 13-14 noiembrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor cu caracter sexual Judecători
Procurori
15/15 14/17 CSM
PG
INJ
La Strada
 
MODULUL MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ
71. 16 octombrie Seminar: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar și a videoconferințelor Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
30 9/20/2/7 specialiști AAIJ INJ  
72. 17 octombrie Seminar: Comunicarea instanței de judecată cu mass media și promovarea încrederii în justiție Interacțiunea cu justițiabilii. Aspecte deontologice Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
30 6/6/2/5 specialiști AAIJ INJ  
73. 18 octombrie Seminar: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar Asistenți judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
30 4/1/5/13 specialiști AAIJ INJ  
74. 19 octombrie Atelier de lucru: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar și a videoconferințelor Asistenți judiciari
Grefieri
30 9/8/8 specialiști AAIJ INJ  
75. 20 octombrie Seminar: Planificarea strategică în instanța de judecată Șefi secretariate
 
30 10/14 specialiști AAIJ INJ  
76. 23 octombrie Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaționale în ajutorul colaboratorilor instanței de judecată Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Colaboratori instanță
30 3/2/3/6 AAIJ INJ  
77. 24 octombrie Seminar: Furnizarea de servicii judiciare centrate pe oameni și interacțiunea cu justițiabilii Asistenți judiciari
Șefi secretariate
 
30 4/3/11 specialiști AAIJ INJ  
78. 25 octombrie Atelier de lucru: Furnizarea de servicii judiciare centrate pe oameni și administrarea sediului instanței de judecată Șefi secretariate
 
30 4/9 specialiști AAIJ INJ  
79. 30 octombrie Atelier de lucru: Gestionarea performanței, fluxului de dosare și a proceselor interne de lucru în cadrul instanței de judecată, instrumentele CEPEJ Asistenți judiciari
Șefi secretariate
 
30 3/1/10 specialiști/1 judecător AAIJ INJ  
80. 31 octombrie Atelier de lucru: Gestionarea eficientă a personalului în instanța de judecată Asistenți judiciari
Șefi secretariate
 
30 3/5/14 specialiști AAIJ INJ  
MODULUL PROCEDURA CONTRAVENȚIONALĂ
81. 25 octombrie Seminar: Examinarea contestației depuse împotriva deciziei agentului constatator și prescripția răspunderii contravenției Judecători
Procurori
15/15 9/15 CSM
PG
INJ  
82. 26 octombrie Seminar: Specificul procesului contravențional și realizarea calificării contravenționale Judecători
Procurori
15/15 9/15 CSM
PG
INJ  
83. 27 octombrie Seminar: Particularitățile examinării contravențiilor vamale și electorale de către instanțele judecătorești Judecători
Procurori
15/15 20/16 CSM
PG
INJ  
MODULUL DREPTURILE OMULUI
84. 1 noiembrie Seminar: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 6/6/10/3 specialiști AAIJ
PG
INJ  
85. 2 noiembrie Curs de instruire: Principiile interpretării și aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă. Evoluțiile jurisprudenței CtEDO Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 19/1/8/1 șef ai secretariatului AAIJ
PG
INJ  
86. 24 noiembrie Seminar: Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 18/5/13/1 șef ai secretariatului/3 specisliști AAIJ
PG
INJ
CoE
 
87. 1 decembrie Seminar: Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 7/9/7/5 specialiști AAIJ
PG
INJ
CoE
 
MODULUL ASPECTE DE DREPT PROCESUAL ADMINISTRATIV
88. 3 noiembrie Seminar: Formele activității administrative, principiile și structura procedurii administrativă, anularea actelor administrative individuale și executarea administrativă Judecători
Procurori
15/15 13/11 CSM
PG
INJ  
89. 17 noiembrie Seminar: Probleme teoretico-practice privind formele de protecție (felurile acțiunilor în contencios administrativ), obținerea probelor în procedura contenciosului administrativ, tipurile și modul de redactare a hotărârilor judecătorești, și executarea lor Judecători
Procurori
15/15 17/7 CSM
PG
INJ  
90. 27 noiembrie Seminar: Drepturile victimelor în contextul Legii nr. 137 privind reabilitarea și compensarea victimelor infracțiunilor Judecători
Procurori
15/15 8/13 CSM
PG
INJ  
91. 15 decembrie Seminar: Aspecte teoretic-practice privind examinarea admisibilității acțiunii în contencios administrativ în funcție de tipul acțiuni și a cererilor de aplicare a măsurilor de protecție provizorie Judecători
Procurori
15/15 17/10 CSM
PG
INJ  
MODULUL MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP (procurori)
92. 6-9 noiembrie Curs de instruire: Desfășurarea investigațiilor online, inclusiv tehnici de investigare și colectarea probelor electronice Procurori OUP CNA 30 15/13 OUP CNA/1 colaborator SPCSB PG INJ
ABA ROLI
 
93. 13 noiembrie Seminar: Instruirea antiteroristă Procurori 30 21 PG INJ  
94. 14 noiembrie Seminar: Gestionarea informațiilor atribuite la secret de stat Procurori 30 16 PG INJ  
95. 15 noiembrie Seminar: Protecția informațiilor atribuite la secretul de stat Procurori 30 11 PG INJ  
96. 16 noiembrie Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Procurori 30 12/2 consultanți ai procurorului PG INJ  
97. 17 noiembrie Seminar: Metode și tehnici de analiză a informațiilor Procurori 30 21 PG INJ  
98. 20 noiembrie Seminar: Relaţii/interacțiunea cu mass-media Procurori 30 13 PG INJ  
99. 21 noiembrie Seminar: Garanțiile de independență și imparțialitate - elemente fundamentale ale statutului procurorului Procurori 30 24 PG INJ  
100. 22 noiembrie Seminar: Etică și deontologie: standarde de conduită profesională a procurorilor Procurori 30 18 PG INJ  
MODULUL PROTECȚIA MINORILOR ȘI VIOLENȚA ÎN FAMILIE
101. 10 noiembrie Curs de instruire: Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorului
10/10/10 17/9/10/3 specialiști PG INJ
CDF
 
102. 13 noiembrie Curs de instruire: Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorului
10/10/10 6/8/10/2 specialiști PG INJ  
103. 30 noiembrie -
1 decembrie
Seminar: Particularitățile examinării cauzelor cu privire la violența în familie/violența față de copii Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorului
10/10/10 21/10/11/2 specialiști PG INJ
CDF
 
MODULUL PROTECȚIA MINORILOR ȘI VIOLENȚA ÎN FAMILIE
104. 14 noiembrie Seminar: Aspecte psiho-fiziologice ale minorilor implicați în infracțiuni cu caracter sexual Judecători
Procurori
15/15 7/10 CSM
PG
INJ  
105. 15 noiembrie Seminar: Investigarea infracțiunilor cu caracter sexual săvârșite de minori și împotriva minorilor Judecători
Procurori
15/15 8/10 CSM
PG
INJ  
106. 17 noiembrie Seminar: Accesul la justiție a femeilor – particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul Judecători
Procurori
15/15 11/13 CSM
PG
INJ
CDF
 
107. 7-8 decembrie Curs de instruire: Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie Judecători
Procurori
15/15 13/17/2 specialiști CSM
PG
INJ
CDF
 
MODULUL APLICAREA PRACTICĂ A CADRULUI NORMATIV DE MEDIU
108. 16 noiembrie Curs de instruire: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: apă, solul și subsolul Judecători
Procurori
15/15 8/12 CSM
PG
INJ
EcoContact
 
109. 23 noiembrie Atelier de lucru: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: aer, deșeuri și proceduri de ESM/EIM Judecători
Procurori
15/15 2/14 CSM
PG
INJ
EcoContact
 
110. 30 noiembrie Seminar: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: fondul forestier, arii protejate și fondul cinegetic Judecători
Procurori
15/15 7/12 CSM
PG
INJ
EcoContact
 
111. 7 decembrie Atelier de lucru: Particularitățile cadrului normativ din domeniul eficienței energetice și schimbărilor climatice Judecători
Procurori
15/15 9/16 CSM
PG
INJ
EcoContact
 
MODULUL ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
112. 20 noiembrie Atelier de lucru: Comunicarea persuasivă. Tehnici de influențare și convingere Judecători
Procurori
12/12   CSM
PG
INJ Anulat
113. 21 noiembrie Seminar: Dezvoltare personală sistemică și gândire critică Judecători
Procurori
12/12 11/10/1 administrator autorizat CSM
PG
INJ  
114. 22 noiembrie Seminar: Inteligența emoțională. Tehnici de autocontrol și autoreglare emoțională Judecători
Procurori
12/12 11/10/1 administrator autorizat CSM
PG
INJ  
115. 23 noiembrie Seminar: Comunicarea asertivă și nonviolentă. Particularități ale limbajului nonverbal și paraverbal Judecători
Procurori
12/12 3/6 CSM
PG
INJ  
116. 24 noiembrie Atelier de lucru: Dezvoltarea rezilienței la situații conflictuale. Gestionarea conflictelor cu justițiabilii Judecători
Procurori
12/12 5/8 CSM
PG
INJ  
MODULUL MANAGEMENT JUDICIAR ŞI LEADERSHIP (judecători)
117. 22 noiembrie Atelier de lucru: Instrumente CEPEJ pentru administrarea eficientă a instanței de judecată Judecători 30 10 CSM INJ
USAID
 
118. 23 noiembrie Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Judecători 30 12 CSM INJ
USAID
 
119. 24 noiembrie Seminar: Comunicarea și gestionarea conflictelor cu justițiabilii Judecători 30 26 CSM INJ  
120. 27 noiembrie Seminar: Instruirea antiteroristă Judecători 30   CSM INJ Anulat
121. 28 noiembrie Seminar: Etică și deontologie: standarde de conduită profesională a judecătorilor Judecători 30 8/1 asistent judiciar CSM INJ  
122. 29 noiembrie Seminar: Relaţii și interacțiune cu mass-media Judecători 30 8/4 asistenți judiciari/4 grefieri/9 șefi ai secretariatului/19 specialiști CSM INJ  
123. 1 decembrie Seminar: Metode și tehnici de analiză a informațiilor Judecători 30 21/1 administrator autorizat CSM INJ  
124. 4 decembrie Seminar: Gestionarea informațiilor atribuite la secret de stat Judecători 30 12 CSM INJ  
MODULUL ASPECTE DE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ
125. 28 noiembrie Seminar: Investigarea și judecarea infracțiunii de escrocherie și delapidare Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/10 12/3/9/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
126. 29 noiembrie Curs de instruire: Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP) Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/10 6/2/11/2 specialiști AAIJ
PG
INJ  
127. 30 noiembrie Curs de instruire: Instruirea antiteroristă Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/10 3/2/8/5 specialiști AAIJ
PG
INJ  
 
  15 noiembrie Seminar: Profesiile juridice în transformare: etică, reputație și colaborare interprofesională Judecători
Procurori
Avocați CNAJGS
7/9/8 7/9/8 CSM
PG
CNAJGS
ABAROLI  
  17 noiembrie Seminar: Profesiile juridice în transformare: etică, reputație și colaborare interprofesională Judecători
Procurori
Avocați CNAJGS
7/8/8 7/8/8 CSM
PG
CNAJGS
ABAROLI  
  14 decembrie Seminar: Profesiile juridice în transformare: etică, reputație și colaborare interprofesională Judecători
Procurori
Avocați CNAJGS
9/4/7 9/4/7 CSM
PG
CNAJGS
ABAROLI  
  19 decembrie Seminar: Profesiile juridice în transformare: etică, reputație și colaborare interprofesională Judecători
Procurori
Avocați CNAJGS
9/7/8 9/7/8 CSM
PG
CNAJGS
ABAROLI  
  13-14 noiembrie Seminar: Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie Judecători
Procurori
OUP
20/10/10 19/10/10 CSM INJ
CDF
 
  27 noiembrie Seminar: Legea privind accesul la informațiile de interes public Judecători 20 20 CSM INJ
CoE
UE
 
  28 noiembrie Seminar: Legea privind accesul la informațiile de interes public Judecători 20 11 CSM INJ
CoE
UE
 
  27-28 noiembrie Forum a V-ea editie a Forumului Regional al Judecătorilor din Europa de Est și Asia Centrală privind HIV și Dreptul Judecători 15 11/1 formator INJ CSM INJ
PNUD
 
  28-29 noiembrie Curs de instruire: Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CtEDO Judectori 15 9/9 avocați/1 formator INJ CSM INJ
CDA
 
MODULUL ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAŢIE
128. 4 decembrie Seminar: Desfășurarea activității speciale de investigații. Problematica desfășurării măsurilor speciale de investigații Judecători
Procurori
15/15 6/14 CSM
PG
INJ  
129. 5 decembrie Seminar: Jurisprudența CtEDO în contextul măsurilor speciale de investigație Judecători
Procurori
15/15 11/15 CSM
PG
INJ  
130. 6 decembrie Seminar: Probele şi administrarea lor prin intermediul măsurilor speciale de investigație. Competența subiecților procesuali în domeniul activității speciale de investigații Judecători
Procurori
15/15 8/12 CSM
PG
INJ  
MODULUL CONTROLUL PROCURORULUI ȘI CONTROLUL JUDICIAR AL PROCEDURII PREJUDICIARE
131. 5 decembrie Curs de instruire: Procedura examinării plângerilor împotriva actelor/acțiunilor/acțiunilor organului de urmărire penală, organului care exercită activitate specială de investigaţii și procurorului. Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție Judecători de instrucție
Procurori
15/15 14/13 CSM
PG
INJ  
132. 6 decembrie Atelier de lucru: Actele procesuale de dispoziție ale procurorului și ale judecătorului de instrucție în faza de urmărire penală Judecători de instrucție
Procurori
15/15 10/9 CSM
PG
INJ  
133. 12 decembrie Seminar: Specificul procedurii de examinarea a demersurilor privitoare la aplicarea și prelungirea măsurilor procesuale de constrângere Judecători de instrucție
Procurori
15/15 9/12 CSM
PG
INJ  
134. 13 decembrie Seminar: Procedura finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Judecători de instrucție
Procurori
15/15 7/14 CSM
PG
INJ  
MODULUL PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
135. 7 decembrie Seminar: Protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul procesual juridic al obiectelor de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 10/7 CSM
PG
INJ  
136. 8 decembrie Seminar: Realizarea și asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 17/9 CSM
PG
INJ  
137. 11 decembrie Seminar: Investigarea/Examinarea cauzelor în materie de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 5/7 CSM
PG
INJ  
MODULUL INFRACŢIUNI ECONOMICE, DE CORUPŢIE ŞI CONEXE
138. 11 decembrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor economice Judecători
Procurori
15/15 13/13 CSM
PG
INJ  
139. 12 decembrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de corupție și conexe Judecători
Procurori
15/15 11/14 CSM
PG
INJ  
140. 13 decembrie Seminar: Recuperarea bunurilor infracționale Judecători
Procurori
15/15 7/10 CSM
PG
INJ  
141. 14 decembrie Seminar: Procedura investigării și judecării cauzelor cu participarea avertizorilor de integritate Judecători
Procurori
15/15 9/12 CSM
PG
INJ  
142. 15 decembrie Atelier de lucru: Declararea averii și a intereselor personale. Soluționarea conflictului de interese. Testarea integrității Judecători
Procurori
15/15 12/17 CSM
PG
INJ  
MODULUL INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
143. 12 decembrie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Măsuri de prevenire a acestora Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 1/3/9/1 specialist, 1 șef ai secretariatului AAIJ
PG
INJ  
144. 13 decembrie Seminar: Investigarea şi judecarea infracţiunilor privind viaţa sexuală Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 7/5/9/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
145. 14 decembrie Curs de instruire: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane și a infracțiunilor conexe Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 5/2/10/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
MODULUL PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
146. 14 decembrie Curs de instruire: Protecția proprietății intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 2/1/14/1 șef ai secretariatului AAIJ
PG
INJ  
147. 15 decembrie Seminar: Realizarea și asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 3/3/11/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
METAMODULUL MINDFULNESS
148.   Seminar: Mindfulness - o practică pentru echilibru, stare de bine și autoîngrijire Judecători
Procurori
10/10   CSM
PG
INJ  
149.   Seminar: Metode și tehnici de diminuare a stresului prin practici de conștientizare, autocontrol și meditație Judecători
Procurori
10/10   CSM
PG
INJ  
 
  7-8 septembrie Seminar: Implementarea Codului administrativ funcționari MAIA 15 15   INJ  
  27, 31 octombrie Seminar: Activitatea sprecială de investigații în contextul noilor modificări Ofițeri de urmărire penala/investigație SFS 17 17   INJ  
  2-3 noiembrie Seminar: Procedura examinării obiectelor ridicata în cadrul percheziției Ofițeri de urmărire penala/investigație SFS 12 12   INJ  
  9-10 noiembrie Seminar: Procedura dispunerii expertizei în cadrul cauzei penale Ofițeri de urmărire penala/investigație SFS 14 14   INJ  
  23 octombrie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind negocierea și încheierea contractelor cu consumatorii Colaboratori CNPF 19 19   INJ  
  31 octombrie Seminar: Mijloacele de garantare ai executării obligațiilor. Garanțiile reale și drepturile reale  Colaboratori CNPF 20 20   INJ  
  6 noiembrie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind practicile comerciale incorecte. Jurisprudența naționala și internațională Colaboratori CNPF 18 18   INJ  
  10 noiembrie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind clauzele abuzive. Prcatica judiciară naționala și internațională Colaboratori CNPF 19 19   INJ